poll

polls
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till poll

Ordet poll har 6 betydelser

  • Inom politik
  • Inom fåglar
  • Inom historia
  • Inom medicin
  • Inom generell
  • Inom kläder
politik
fåglar
historia
medicin
generell
kläder

Ordet poll inom politik

Översättningar (inom politik)

Svenska

Synonymer till poll (inom politik)

Möjliga synonymer till poll (inom politik)

Ordet poll inom fåglar

a tame parrot

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Synonymer till poll (inom fåglar)

Möjliga synonymer till poll (inom fåglar)

Ordet poll inom historia

an inquiry into public opinion conducted by interviewing a random sample of people

Översättningar (inom historia)

Synonymer till poll (inom historia)

Möjliga synonymer till poll (inom historia)

Ordet poll inom medicin

the part of the head between the ears

Översättningar (inom medicin)

Svenska
  • nacke  [ anatomi, kropp ]

Synonymer till poll (inom medicin)

Möjliga synonymer till poll (inom medicin)

Ordet poll inom generell

the counting of votes (as in an election)

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till poll (inom generell)

Ordet poll inom kläder

slope in a hat

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Diskussion om ordet poll

poll

poll
polled
polled
Verb

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till poll (inom kläder)

Ordet poll har 3 betydelser

  • Inom politik
  • Inom vardagligt
  • Inom valuta
politik
vardagligt
valuta

Vad betyder poll inom politik ?

get the opinions of people, for example get the votes of

Översättningar (inom politik)

Synonymer till poll (inom politik)

Möjliga synonymer till poll (inom politik)

Ordet poll inom vardagligt

vote in an election at a polling station

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till poll (inom vardagligt)

Ordet poll inom valuta

convert into a pollard, as of trees

Översättningar (inom valuta)

Svenska

Möjliga synonymer till poll (inom valuta)

Diskussion om ordet poll