popular

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till popular

Hur används ordet popular

 • "popular science"
 • "popular fiction"
 • "written for the popular press in plain nontechnical language"
 • "popular thought"
 • "a popular tourist attraction"
 • "a popular girl"
 • "cabbage patch dolls are no longer popular"
 • "a democratic or popular movement"
 • "the popular vote"
 • "popular representation"
 • "institutions of popular government"

Ordet popular har 5 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom politik
 • Inom ålderdomlig
 • Inom dryck
vardagligt
generell
politik
ålderdomlig
dryck

Vad betyder popular inom vardagligt ?

regarded with great favor, approval, or affection especially by the general public

Synonymer till popular (inom vardagligt)

 • cool [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till popular (inom vardagligt)

Ordet popular inom generell

carried on by or for the people (or citizens) at large

Ordet popular inom politik

Synonymer till popular (inom politik)

Ordet popular inom ålderdomlig

Synonymer till popular (inom ålderdomlig)

Ordet popular inom dryck

(of music or art) new and of general appeal (especially among young people)

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till popular (inom dryck)

Möjliga synonymer till popular (inom dryck)

Diskussion om ordet popular