popularisering

populariseringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet popularisering

  • "Programmet handlar trots allt om en popularisering av vår historia och att öka det historiska intresset."
  • "Anledningarna tros vara en svängning i opinionen, en ökad popularisering av klimatforskning samt en rad väderomslag som gjorde allmänheten extra uppmärksam på debatten kring klimatförändringar."

Diskussion om ordet popularisering