port

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till port

Hur används ordet port

 • "the port side"

Vad betyder port inom ALLMÄNT ?

on the left-hand side of a vessel or aircraft when facing forward

Möjliga synonymer till port

Diskussion om ordet port

port

ports
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet port har 7 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom sjöfart
 • Inom data
 • Inom teknik
 • Inom dryck
 • Inom sjöfart
 • Inom historia
sjöfart
sjöfart
data
teknik
dryck
sjöfart
historia

Vad betyder port inom sjöfart ?

a place (seaport or airport) where people and merchandise can enter or leave a country

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till port (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till port (inom sjöfart)

Mindre vanlig betydelse av ordet port inom sjöfart

refers to the left side of a ship, as perceived by a person on board the ship and facing towards the front of the vessel

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till port (inom sjöfart)

Mindre vanlig betydelse av ordet port inom data

computer circuit consisting of the hardware and associated circuitry that links one device with another (especially a computer and a hard disk drive or other peripherals)

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till port (inom data)

Mindre vanlig betydelse av ordet port inom teknik

used in for example a steam engine

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till port (inom teknik)

Ovanlig betydelse av ordet port inom dryck

Sweet dark-red dessert wine originally from Portugal. sweet dark-red dessert wine originally from Portugal

Översättningar (inom dryck)

Svenska

Synonymer till port (inom dryck)

Möjliga synonymer till port (inom dryck)

Ovanlig betydelse av ordet port inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till port (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till port (inom sjöfart)

Ovanlig betydelse av ordet port inom historia

An opening (in a wall or ship or armored vehicle) for firing through.

Översättningar (inom historia)

Svenska

Synonymer till port (inom historia)

Möjliga synonymer till port (inom historia)

Diskussion om ordet port

port

port
ported
ported
Verb

Översättningar (inom historia)

Hur används ordet port

 • "port a canoe"
 • "port a rifle"

Vad betyder port inom trädgårdskonst ?

carry diagonally across the body

Möjliga synonymer till port

Diskussion om ordet port

port

porten
portar
portarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet port på svenska?

Obestämd singular: port
Bestämd singular: porten
Obestämd plural: portar
Bestämd plural: portarna

Hur används ordet port

 • "4 port"
 • "4 port"
 • "Enligt åklagaren ska 70-åringen ha fört in den elvaåriga flickan i en port och där kysst henne och smekt hennes rumpa."
 • "En 70-årig man i västra Blekinge åtalas nu för sexuellt ofredande sedan han i september i år misstänks ha dragit in en elvaårig flicka i en port – och där kysst henne."
 • "Enligt författaren till anmälan ska personerna ha brutit upp en port."
 • "– Jag gick här som nyinflyttad Galgamarksbo och såg polisen och avspärrningarna utanför deras port."
 • "Poliserna kroppsbesiktigade Lindholm i närmaste port och lät honom också lämna urinprov direkt på plats, något som inte är ett helt ovanligt förfarande."
 • "Lämnade urinprov i en port"
 • "Tjuvarna tog sig in i förrådet genom att krossa en ruta i en port och stal sedan tre rullar koppartråd."
 • "Ett larm om det brinner i en port på industriföretaget Ovako i Smedjebacken har kommit in till SOS Alarm."
 • "Klämd till döds under port"
 • "Det hela började när en polispatrull skulle kontrollera bilen efter en skadegörelse i en port i Borlänge."

Ordet port har 4 betydelser

 • Inom arkitektur
 • Inom data
 • Inom teknik
 • Inom luftfart
arkitektur
data
teknik
luftfart

Vad betyder port inom arkitektur ?

större öppning i vissa fall bestående av en dörr eller grind och normalt fungerande som ingång eller infart till en byggnad, en tunnel, en undergång eller liknande

Översättningar (inom arkitektur)

Synonymer till port (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till port (inom arkitektur)

Ordet port inom data

Översättningar (inom data)

Engelska
 • port  [ teknik ]

Synonymer till port (inom data)

Möjliga synonymer till port (inom data)

Ordet port inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska
 • port  [ teknik ]

Möjliga synonymer till port (inom teknik)

Ordet port inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till port (inom luftfart)

Möjliga synonymer till port (inom luftfart)

Diskussion om ordet port

 • - 2019-11-10

  flygplats