posit

posit
posited
posited
Verb

Översättningar

Synonymer till posit

Hur används ordet posit

  • "He posited three basic laws of nature"

Ordet posit har 3 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom slang
  • Inom filosofi
militärväsen
slang
filosofi

Ordet posit inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till posit (inom militärväsen)

Ordet posit inom slang

Synonymer till posit (inom slang)

Möjliga synonymer till posit (inom slang)

Ordet posit inom filosofi

Synonymer till posit (inom filosofi)

Diskussion om ordet posit