post

posten
poster
posterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till post

Hur böjs ordet post på svenska?

Obestämd singular: post
Bestämd singular: posten
Obestämd plural: poster
Bestämd plural: posterna

Hur används ordet post

 • "Efter 20 år som ledare för spanska Compañia nacional de danza i Madrid lämnar han nu sin post för att efterträda Vladimir Malakhov."
 • "Polisanmälan leder alltid till att utredningen läggs ned med vändande post."
 • "Senaten måste godkänna CIA- chefen men har inget inflytande över den post som Brennan hittills innehaft."
 • "Att lämna sin post har han inga planer på."
 • "Chefen för den polisstation i staden Lakhni som har hand om ärendet, har stängts av från sin post för försumlighet i arbetet."
 • "Händelserna går 33 år tillbaka men kritikerna anser att kardinalen bör lämna sin post som kyrkans främste företrädare i Skottland."
 • "Genom att delta godkänner jag att få marknadsföring med e-post, vanlig post, sms och telefonsamtal."
 • "Hela grannskap har inte kunnat få någon post levererad hem till sig."
 • "Invånare i favelorna har tvingats hämta sin post i grannskapets föreningshus, eller använt postnumret till närmaste officiellt erkända gata."
 • "– Om du accepterar villkoren riskerar du att få ta emot väldigt mycket reklam, inte bara med e-post utan också på telefon och med vanlig post."
 • "Men i onsdags meddelade Ulf Schefvert att han avser att lämna sin post när kontraktet löper ut i slutet av maj, skriver"
 • "Kunskapsnämndens ordförande i Karlskrona, Chatarina Holmberg ( S ), lämnar sin post och kommunstyrelsen."
 • "Många oroas också för att deras post i framtiden ska hamna fel."
 • "Forskare : Flaskpost kan vara falsk post"
 • "Men vi är många som varje dag tänker på hur vi går, var vi går, vilken post vi får, hur vi öppnar den."
 • "Kostnaden för socialbidrag, eller ekonomiskt bistånd som det också kallas, är en tung post för socialförvaltningen."
 • "Det var när Magnus Manhammar ( S ) skulle öppna dagens post som den obehagliga upptäckten gjordes."
 • "” Jag känner nu att jag under rådande omständigheter med den brist på ledarskap och brist på demokrati inom partiet inte längre kan sitta kvar på min post som moderat företrädare. ”"
 • "Det var i våras som post började försvinna från mannens brevlåda i Sölvesborg."
 • "Tidigare i veckan skickade klubbchefen Per Rosenqvist en begäran om anstånd med årets sista hyresinbetalning – en post på drygt 80 000 kronor."

Ordet post har 9 betydelser

 • Inom post
 • Inom post
 • Inom kontor
 • Inom handel
 • Inom ekonomi
 • Inom militärväsen
 • Inom arkitektur
 • Inom arkitektur
 • Inom sociologi
post
post
kontor
handel
ekonomi
militärväsen
arkitektur
arkitektur
sociologi

Vad betyder post inom post ?

(förmedling av) brev, paket och andra försändelser

Översättningar (inom post)

Synonymer till post (inom post)

Möjliga synonymer till post (inom post)

Vanlig betydelse av ordet post inom post

Översättningar (inom post)

Engelska

Synonymer till post (inom post)

Ordet post inom kontor

Översättningar (inom kontor)

Synonymer till post (inom kontor)

Möjliga synonymer till post (inom kontor)

Ordet post inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till post (inom handel)

Möjliga synonymer till post (inom handel)

Ordet post inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till post (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till post (inom ekonomi)

Ordet post inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska

Synonymer till post (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till post (inom militärväsen)

Ordet post inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Synonymer till post (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till post (inom arkitektur)

Ordet post inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Synonymer till post (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till post (inom arkitektur)

Relaterat till post (inom arkitektur)

arkitektur

Ordet post inom sociologi

Översättningar (inom sociologi)

Synonymer till post (inom sociologi)

Möjliga synonymer till post (inom sociologi)

Diskussion om ordet post

 • - 2008-09-29

  entry’s

poster

posters
Substantiv

Översättningar (inom sociologi)

Synonymer till poster (inom sociologi)

Hur används ordet poster

 • "a poster advertised the coming attractions"

Ordet poster har 4 betydelser

 • Inom amerikansk engelska
 • Inom generell
 • Inom tidningar
 • Inom post
amerikansk engelska
generell
tidningar
post

Vad betyder poster inom amerikansk engelska ?

a sign posted in a public place as an advertisement

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Svenska

Synonymer till poster (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till poster (inom amerikansk engelska)

Ordet poster inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till poster (inom generell)

Ordet poster inom tidningar

Översättningar (inom tidningar)

Svenska

Möjliga synonymer till poster (inom tidningar)

Ordet poster inom post

the sender of e. g. a mail

Översättningar (inom post)

Möjliga synonymer till poster (inom post)

Diskussion om ordet poster