potential

potentialen
potentialer
potentialerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till potential

Hur böjs ordet potential på svenska?

Obestämd singular: potential
Bestämd singular: potentialen
Obestämd plural: potentialer
Bestämd plural: potentialerna

Hur används ordet potential

 • "Jesper är en spelare med stor potential, säger Peter Christenson."
 • "Det är elever därifrån som körar på ” Celebrity potential ”."
 • "Med nya låten ” Celebrate potential ” hyllar han sin son Vincent och alla CP-skadades kamp för få vara stolta över den de är."
 • "Men Emma Stjernlöf såg att hästen hade potential."
 • "– Laxproduktionen idag är enligt våra forskare under älvarnas verkliga potential."
 • "– Vi vill erbjuda ett brett och stort program där vi använder oss av hela kommunens potential."
 • "– Det finns en stor potential för företag i den här regionen att öka sin export, säger Mauro Gozzo, chefsekonom på Exportrådet."
 • "– Det finns en enorm potential och man kan räkna med att man kan korta tider från fyra till sex veckor till kanske två eller tre dagar."
 • "Hjärnan bakom de båda byggnaderna tror att också framtidens byggande i Karlskrona har stor potential."
 • "SMHI:s satellitbilder visar stora ytansamlingar av cyanobakterier varav vissa arter har potential att utveckla gift när de blommar främst öster om Gotland och in mot finska kusten."

Vad betyder potential inom ALLMÄNT ?

möjlighet; potentiell chans att lyckas

Möjliga synonymer till potential

Diskussion om ordet potential

potential

potentials
Substantiv

Översättningar

Vad betyder potential inom norgespec ?

the inherent capacity for coming into being

Diskussion om ordet potential

potential

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet potential

 • "potential clients"
 • "a potential problem"

Vad betyder potential inom ALLMÄNT ?

existing in possibility

Diskussion om ordet potential