prägla

präglar
präglade
präglat
Verb

Översättningar

Synonymer till prägla

Hur böjs ordet prägla på svenska?

Presens: präglar
Preteritum: präglade
Supinum: präglat

Hur används ordet prägla

 • "Han säger att sjukhusfrågan kommer att prägla valrörelsen."
 • "Sjukhusfrågan kommer att prägla valrörelsen"
 • "– Jag tycker det är fruktansvärt naturligtvis, det är ingenting som ska prägla Sölvesborg eller våra skolor."
 • "Detta såg också ut att inledningsvis prägla hemmalaget, som startade riktigt dåligt."
 • "Hov står i sammanhanget för den öppenhet och det varma mottagande som vi vill skall prägla andan på platsen. ”"
 • "Ja musik, konstutställningar och festivalyra ska prägla stan 2015."
 • "Det ansåg till slut Björn Martinsson att det var värt för att komma ur den konflikt som kom att prägla livet i flera år."
 • "Men en allmän bankoro och osäkerhet kring världsekonomin fortsätter att prägla börshandeln såväl i Stockholm som i övriga världen."
 • "– Osäkerheten kommer att prägla börserna ett tag till."
 • "Uppgångar i USA och Asien gav stöd trots att oron kring Kinas ytterligare devalveringar av sin valuta fortsätter att prägla handeln."

Ordet prägla har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom generell
 • Inom post
allmänt
generell
post

Vad betyder prägla inom allmänt ?

tillverka mynt genom att stämpla in avbildning på metallstycke

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till prägla (inom allmänt)

Möjliga synonymer till prägla (inom allmänt)

Ordet prägla inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till prägla (inom generell)

Möjliga synonymer till prägla (inom generell)

Ordet prägla inom post

även bildligt

Översättningar (inom post)

Synonymer till prägla (inom post)

Möjliga synonymer till prägla (inom post)

Diskussion om ordet prägla

 • - 2008-07-29

  Skulle vilja att ni lägger till: sätta sin prägel på, känneteckna dvs. CHARACTERIZE här också.

 • - 2009-09-29

  Ja. Det vore idiotiskt att inte göra det.

 • - 2010-04-14

  characterized