prövosten

Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet prövosten

  • "- Det är den prövosten som allt vi gör ska prövas mot och det är så vi kommer att utvärderas."
  • "Det är framförallt skolorna som kommer att bli en prövosten för den nya majoriteten."
  • "Så toppmötet med Turkiet blir viktigt för de många människor som är på flykt men också en prövosten om EU-länderna kan hålla ihop bättre än tidigare under flyktingkrisen."
  • "Flykting- och asylpolitiken är en prövosten, som fortsätter att skaka EU-samarbetet i dess grundvalar."

Diskussion om ordet prövosten

prövosten

prövostenen
prövostenar
prövostenarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet prövosten på svenska?

Obestämd singular: prövosten
Bestämd singular: prövostenen
Obestämd plural: prövostenar
Bestämd plural: prövostenarna

Hur används ordet prövosten

  • "- Det är den prövosten som allt vi gör ska prövas mot och det är så vi kommer att utvärderas."
  • "Det är framförallt skolorna som kommer att bli en prövosten för den nya majoriteten."
  • "Så toppmötet med Turkiet blir viktigt för de många människor som är på flykt men också en prövosten om EU-länderna kan hålla ihop bättre än tidigare under flyktingkrisen."
  • "Flykting- och asylpolitiken är en prövosten, som fortsätter att skaka EU-samarbetet i dess grundvalar."

Diskussion om ordet prövosten