prövotid

Substantiv

Hur används ordet prövotid

 • "En sjuksköterska i Karlskrona som kom till jobbet kraftigt påverkad av lugnande mediciner får tre års prövotid, det beslutar Inspektionen för vård och omsorg."
 • "– Att en präst får prövotid är en mycket ovanlig åtgärd."
 • "Prästens agerande i sina kontakter med församlingsmedlemmen bedömdes så allvarligt att en skriftlig varning inte ansågs tillräcklig – i stället fick han prövotid i tre år."
 • "Ivo anser att läkaren är så oskicklig i sitt arbete att Hälso- och sjukvårdsnämnden borde besluta om en treårig prövotid för läkaren."
 • "Nu begär Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, att läkaren ska få prövotid på tre år."
 • "Eftersom läkaren nu fått en provanställning och en rehabiliteringsplan gjorts upp, ger Socialstyrelsen läkaren tre års prövotid, trots att han ” uppvisat stor omdömeslöshet och allvarligt missbrukat arbetsgivarens förtroende samt den tillit allmänheten har rätt att hysa för en legitimerad yrkesutövare ”."
 • "Det aktuella brottet med våldet mot polisen begicks dessutom under 35-åringens prövotid för tidigare utdömd skyddstillsyn."
 • "Fallet kom att bli mycket uppmärksammat och läkaren fälldes via ett strafföreläggande för vållande av kroppsskada, fick indragen förskrivningsrätt och en prövotid på tre år."
 • "Nu har IVO skickat en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd där de i första hand yrkar på att kvinnans legitimation dras in och i andra hand få fram ett beslut om treårig prövotid."
 • "Däremot kan hon tänka sig att acceptera en prövotid."

Diskussion om ordet prövotid

prövotid

prövotiden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet prövotid

 • "En sjuksköterska i Karlskrona som kom till jobbet kraftigt påverkad av lugnande mediciner får tre års prövotid, det beslutar Inspektionen för vård och omsorg."
 • "– Att en präst får prövotid är en mycket ovanlig åtgärd."
 • "Prästens agerande i sina kontakter med församlingsmedlemmen bedömdes så allvarligt att en skriftlig varning inte ansågs tillräcklig – i stället fick han prövotid i tre år."
 • "Ivo anser att läkaren är så oskicklig i sitt arbete att Hälso- och sjukvårdsnämnden borde besluta om en treårig prövotid för läkaren."
 • "Nu begär Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, att läkaren ska få prövotid på tre år."
 • "Eftersom läkaren nu fått en provanställning och en rehabiliteringsplan gjorts upp, ger Socialstyrelsen läkaren tre års prövotid, trots att han ” uppvisat stor omdömeslöshet och allvarligt missbrukat arbetsgivarens förtroende samt den tillit allmänheten har rätt att hysa för en legitimerad yrkesutövare ”."
 • "Det aktuella brottet med våldet mot polisen begicks dessutom under 35-åringens prövotid för tidigare utdömd skyddstillsyn."
 • "Fallet kom att bli mycket uppmärksammat och läkaren fälldes via ett strafföreläggande för vållande av kroppsskada, fick indragen förskrivningsrätt och en prövotid på tre år."
 • "Nu har IVO skickat en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd där de i första hand yrkar på att kvinnans legitimation dras in och i andra hand få fram ett beslut om treårig prövotid."
 • "Däremot kan hon tänka sig att acceptera en prövotid."

Diskussion om ordet prövotid