pragmatism

pragmatismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet pragmatism

  • "Det samarbete vi haft under dessa fyra år har präglats av en god samförståndsanda och pragmatism, säger oppositionsrådet Jonas Lennerthsson ( S ) i ett pressmeddelande."
  • "Men i våras höll Miljöpartiet kongress och där är varken följsamhet eller pragmatism ledstjärna."
  • "Å andra sidan är partiet ett av de maktbärande alternativen i svensk politik, vilket innebär att det finns skäl att uppvisa pragmatism och ansvarstagande i för nationen centrala frågor."
  • "– Men det man kan konstatera är att Jonas Sjöstedt ägnat sin partiledartid åt att göra Vänsterpartiet till ett mer regeringsdugligt och ansvarstagande parti, där ledordet är pragmatism snarare än klasskamp."
  • "Understryker vikten av pragmatism och sakpolitik."
  • "– Här tycker jag att det borde finnas utrymme både för medmänsklighet och pragmatism för att ge dem en chans att stanna, säger han i Morgonstudion."
  • "Centerpartiet vill visa kompromissvilja och pragmatism, samtidigt som man försöker fördela skuldbördan för regeringskrisen."
  • "Solidaritet ställs mot pragmatism under två dagar som kan få enorma konsekvenser för hela EU:s framtid."
  • "Är pragmatism här viktigare än ideologi?"
  • "Och med den ekonomiska krisen i Europa och världen som bakgrund talade Reinfeldt vid partistämman i Örebro på torsdagen om pragmatism, trygghet och om att Moderaterna ska vara samhällsbärare och företräda allmänintresset."

Vad betyder pragmatism inom lingvistik ?

Pragmatism är en filosofi och sanningsteori som uppkom i USA vid slutet av 1800-talet och som kännetecknas av fokus på handlingars och påståendes praktiska konsekvenser. Ett påståendes mening, en idé, metod, teori eller hypotes verifieras enligt pragmatismen i dess konkreta konsekvenser, dess tillämpbarhet, funktion, användbarhet och relation till accepterade fakta. Charles Sanders Peirce menar att en idé om någonting är våra uppfattningar om tingets förnimbara effekter, och att vår uppfattning aldrig kan nå bortom dessa effekter. Detta betyder att kunskap om verkligheten är indirekt, eftersom den härstammar från människans interaktion med verkligheten.[1] William James menade att konkurrerande uppfattningar endast kan prövas utifrån vilken konkret skillnad de gör för vårt förhållningssätt till vad uppfattningen berör. https://sv.wikipedia.org/wiki/Pragmatism

Möjliga synonymer till pragmatism

Diskussion om ordet pragmatism

pragmatism

Substantiv

Översättningar

Vad betyder pragmatism inom generell ?

the doctrine that practical consequences are the criteria of knowledge and meaning and value

Möjliga synonymer till pragmatism

Diskussion om ordet pragmatism