praxis

praxisen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till praxis

Hur används ordet praxis

 • "I Karlskrona är praxis att använda central infart."
 • "Alla deklarationer till skattemyndigheten, alla revisioner och årsmöten är genomförda enligt praxis, säger han."
 • "Enligt vd Nils-Åke Thulin är det praxis att anlita privata företag för att hålla sökande hemliga."
 • "Sedan att informera om att det kan vara mycket svårt och om praxis är inte fel att göra, säger Cecilia Stål, sakkunnig i migrationsfrågor på UD."
 • "Vår inställning är att det vi gjort i Hjortahammar följer gängse praxis och tillståndet vi fått."
 • "– Man får titta på juridisk praxis och på hur många som drabbats."
 • "Eftersom domen i hovrätten aldrig överklagades till Högsta Domstolen har Rödebydomen inte heller fått någon praxis inom rättspsykiatrin."
 • "” Följer gängse praxis ”"
 • "Enligt Camilla Brunsberg är det praxis i kommunen sedan långt innan denna mandatperiod, att alla partier får närvara vid budgetberedningens sammanträde samt vid arbetsutskottssammanträde då politikerna hanterar frågor av stor vikt."
 • "Vi har haft en praxis i riksdagen att partierna i fallande ordning vad gäller partistorlek har valt vice talmän, eller lagt ner sin röst."
 • "I Karlskrona är praxis att använda central infart."
 • "Alla deklarationer till skattemyndigheten, alla revisioner och årsmöten är genomförda enligt praxis, säger han."
 • "Enligt vd Nils-Åke Thulin är det praxis att anlita privata företag för att hålla sökande hemliga."
 • "Sedan att informera om att det kan vara mycket svårt och om praxis är inte fel att göra, säger Cecilia Stål, sakkunnig i migrationsfrågor på UD."
 • "Vår inställning är att det vi gjort i Hjortahammar följer gängse praxis och tillståndet vi fått."
 • "– Man får titta på juridisk praxis och på hur många som drabbats."
 • "Eftersom domen i hovrätten aldrig överklagades till Högsta Domstolen har Rödebydomen inte heller fått någon praxis inom rättspsykiatrin."
 • "” Följer gängse praxis ”"
 • "Enligt Camilla Brunsberg är det praxis i kommunen sedan långt innan denna mandatperiod, att alla partier får närvara vid budgetberedningens sammanträde samt vid arbetsutskottssammanträde då politikerna hanterar frågor av stor vikt."
 • "Vi har haft en praxis i riksdagen att partierna i fallande ordning vad gäller partistorlek har valt vice talmän, eller lagt ner sin röst."

Vad betyder praxis inom medicin ?

Praxis kan syfta på: Sedvänja (sedvana)– en vana hos en grupp att göra på ett visst sätt Rättspraxis – ett samlingsbegrepp för de rättsliga avgöranden Konstitutionell praxis – ett begrepp sedvänja i tillämpningen av ett lands grundlagar Praxis (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp Praxis (djur) – ett släkte av fjärilar https://sv.wikipedia.org/wiki/Praxis

Möjliga synonymer till praxis

Diskussion om ordet praxis

praxis

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till praxis

Diskussion om ordet praxis