premiera

Verb

Hur används ordet premiera

  • "Guldmedaljen är den högsta utmärkelse som LRF Mjölk delar ut för att premiera mjölkens kvalitet."
  • "Och nu väljer alltså Ronneby kommun att premiera Hobjer för hans långa konstnärsgärning."
  • "För att behålla kompetens och även locka nya förmågor behöver vi därför värdesätta och premiera det goda ledarskapet, säger Annika Elias."
  • "Polisen ska inte bara skriva ut böter när någon gjort något fel utan det gäller att även premiera ett gott beteende."
  • "SAKAB AllFa-utmärkelsen instiftades 2006 för att premiera det kommunala arbetet med att sortera ut farligt avfall."
  • "Syftet är att premiera projekt i Sverige som använt natursten på ett ” estetiskt, hållbart och nyskapande sätt ”."
  • "Man vill premiera helhetstänket kring skolmåltiden."
  • "” Bonus-malus ” ska premiera miljövänliga bilar"
  • "” Den förstärker beteendet genom att premiera människor med högre inkomst ”, hävdar Ernesto Silva."
  • "– Vi kommer även att premiera de som åkt loppen tidigare, säger Marcus Berndt, chef för tävlingsadministrationen på Vasaloppet, i ett pressmeddelande."

Vad betyder premiera inom generell ?

belöna /genom premier/ (t.ex. ett visst beteende)

Möjliga synonymer till premiera

Diskussion om ordet premiera