preskription

preskriptionen
preskriptioner
preskriptionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet preskription på svenska?

Obestämd singular: preskription
Bestämd singular: preskriptionen
Obestämd plural: preskriptioner
Bestämd plural: preskriptionerna

Hur används ordet preskription

  • "Sökte på nätet efter ” brott och preskription ”"
  • "– När man utreder ett brott måste man ha klart för sig vilken preskriptionstid som gäller och jobba för att preskription inte ska inträda."
  • "Åtalet gäller dock bara de senaste tio åren på grund av preskription."
  • "När han kommer tillbaka 2008 påbörjas en utredning som läggs ner kort därefter, bland annat på grund av preskription"
  • "Halmstad – Slipper fängelse efter preskription"
  • "” Folkmord och grovt folkrättsbrott är mycket allvarliga brott och undantas från reglerna om preskription."
  • "Moderaterna vill också att det tillsätts en utredning som gör en total översyn av bestämmelserna om preskription."
  • "Förslaget om slopad preskription för våldtäkt och allvarliga sexualbrott lämnas till riksdagen i höst och Moderaterna hoppas på brett stöd från andra partier."
  • "I stämningsansökan uppmärksammas risken för preskription för flera av de brott som Åsa Waldau står åtalad för – en risk som Anna Kaldal också betonar."
  • "Även kunder skulle kunna ha gjort sig skyldiga till brott enligt åklagare Anna Ginner, men inga kommer att åtalas i denna utredning pga preskription och bevissvårigheter."

Vad betyder preskription inom juridik ?

juridisk princip att något upphör att gälla eller vara relevant på grund av att en viss lagstadgad eller tidigare beslutad tid har gått ut

Möjliga synonymer till preskription

Relaterat till preskription

besittning

ålderdom

obehörighet

ansvarspåföljd

laglighet

Diskussion om ordet preskription