preskriptionstid

preskriptionstiden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet preskriptionstid

  • "Dagen innan han greps sökte han emellertid själv på orden ” brott och preskriptionstid ” i sin mobil, visar polisens utredning."
  • "Dagen innan idrottsprofilen greps googlade han själv på ” brott och preskriptionstid ” – men i förhör kan han inte förklara varför."
  • "– När man utreder ett brott måste man ha klart för sig vilken preskriptionstid som gäller och jobba för att preskription inte ska inträda."
  • "På satellitbilderna ser vi att det finns fler misstänkta felaktiga avverkningar men det är kort preskriptionstid på den här typen av brott så vi hinner inte handlägga fler än så här."
  • "Åtalet i brottmålet har påverkats av preskriptionstid, vilket gjort att åtalet inte berört de första åren som sonen ska ha varit anställd."
  • "Egentligen har de ingen preskriptionstid alls."
  • "Avgränsningar har gjorts med tanke på preskriptionstid samt att det ska gälla transaktioner i dollar."
  • "På satellitbilderna ser vi att det finns fler misstänkta felaktiga avverkningar men det är kort preskriptionstid på den här typen av brott så vi hinner inte handlägga fler än så här."
  • "Han tillägger att arbetsmiljöbrott med vållande till kroppsskada har en preskriptionstid på två år."
  • "Utredningen var först inriktad på företagsbot, med en preskriptionstid på fem år."

Rim på preskriptionstid

Vad betyder preskriptionstid inom juridik ?

den tid efter vilken ett brott preskriberas

Diskussion om ordet preskriptionstid