prevail

prevail
prevailed
prevailed
Verb

Hur används ordet prevail

 • "The champion prevailed, though it was a hard fight"
 • "He prevailed upon her to visit his parents"

Ordet prevail har 5 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom ålderdomlig
 • Inom politik
 • Inom vardagligt
 • Inom data
juridik
ålderdomlig
politik
vardagligt
data

Ordet prevail inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till prevail (inom juridik)

Möjliga synonymer till prevail (inom juridik)

Ordet prevail inom ålderdomlig

be valid, applicable, or true

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till prevail (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till prevail (inom ålderdomlig)

Ordet prevail inom politik

exist after resistance or a struggle

Översättningar (inom politik)

Synonymer till prevail (inom politik)

Möjliga synonymer till prevail (inom politik)

Ordet prevail inom vardagligt

prove superior

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till prevail (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till prevail (inom vardagligt)

Ordet prevail inom data

use persuasion successfully

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till prevail (inom data)

Diskussion om ordet prevail

 • - 2009-10-26

  "Prevail" betyder inte "cease to exist after resistance or a struggle", snarare det motsatta.

 • - 2009-10-26

  PRecis. Det där är ngn sorts antonym definition.

 • - 2013-08-15

  Kan betyda "rådande"