prevailing

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till prevailing

Hur används ordet prevailing

 • "the prevailing opinion was that a trade war could be averted"
 • "prevailing winds"

Ordet prevailing har 2 betydelser

 • Inom formell stil
 • Inom generell
formell stil
generell

Vad betyder prevailing inom formell stil ?

encountered generally especially at the present time

Översättningar (inom formell stil)

Svenska

Synonymer till prevailing (inom formell stil)

Möjliga synonymer till prevailing (inom formell stil)

Ordet prevailing inom generell

most frequent or common

Synonymer till prevailing (inom generell)

Diskussion om ordet prevailing

prevail

prevail
prevailed
prevailed
Verb

Synonymer till prevail (inom generell)

Hur används ordet prevail

 • "The champion prevailed, though it was a hard fight"
 • "He prevailed upon her to visit his parents"

Ordet prevail har 5 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom ålderdomlig
 • Inom politik
 • Inom vardagligt
 • Inom data
juridik
ålderdomlig
politik
vardagligt
data

Ordet prevail inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till prevail (inom juridik)

Möjliga synonymer till prevail (inom juridik)

Ordet prevail inom ålderdomlig

be valid, applicable, or true

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till prevail (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till prevail (inom ålderdomlig)

Ordet prevail inom politik

exist after resistance or a struggle

Översättningar (inom politik)

Synonymer till prevail (inom politik)

Möjliga synonymer till prevail (inom politik)

Ordet prevail inom vardagligt

prove superior

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till prevail (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till prevail (inom vardagligt)

Ordet prevail inom data

use persuasion successfully

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till prevail (inom data)

Diskussion om ordet prevail