princip

principen
principer
principerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till princip

Hur böjs ordet princip på svenska?

Obestämd singular: princip
Bestämd singular: principen
Obestämd plural: principer
Bestämd plural: principerna

Hur används ordet princip

  • "Men jag har som princip att inte stjäla från fattiga."
  • "Sedan har vi hållit kontakten under alla år och jag har köpt i princip allt han har gett ut fram till idag."
  • "– Lagstiftningen är alldeles för lös i kanten, man kan ju inte bli fälld för sådant här i princip."
  • "Bilder tagna under bygget visar emellertid att i princip inget av den gamla byggnaden fanns kvar."
  • "Den styrande koalitionen har tidigare haft som princip att det bara ska finnas en nämnd kopplad till respektive förvaltning."
  • "– Men det ser ut såhär i i princip varje stad i hela Sverige just nu."
  • "På mer än hälften av vårdavdelningarna att det är i princip omöjligt eller förknippat med stora svårigheter att genomföra känsliga samtal med patienter, rapporterar P4 Blekinge."
  • "Men sedan fortsatte HIF att dominera och avståendet till hemmalaget var i princip aldrig mindre än 10 mål."
  • "Två månader efter SVT:s granskning av Michael Wijks dödsfall står utredningen i princip still."
  • "Kartläggningen inför påsken 2017 visar att i princip alla påskfjädrar som säljs på den svenska marknaden kommer från kalkoner som fötts upp i köttindustrin i USA."

Vad betyder princip inom teknik ?

grundläggande sats eller regel som utgör den yttersta grunden eller orsaken till något; den källa varifrån något kan härledas

Möjliga synonymer till princip

Relaterat till princip

logik

orsakssammanhang

övertygelse

inre väsen

försteg

problem

motiv

riktighet

föregångare

förfarande

grund

levnadsregel

föreskrift

enhetlighet

botten

Diskussion om ordet princip