probationer

probationers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till probationer

Ordet probationer har 3 betydelser

  • Inom utbildning
  • Inom juridik
  • Inom medicin
utbildning
juridik
medicin

Ordet probationer inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Svenska
  • elev  [ utbildning ]

Synonymer till probationer (inom utbildning)

Möjliga synonymer till probationer (inom utbildning)

Ordet probationer inom juridik

someone released on probation or on parole

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till probationer (inom juridik)

Ordet probationer inom medicin

a nurse in training who is undergoing a trial period

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till probationer (inom medicin)

Diskussion om ordet probationer