procrastination

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till procrastination

Ordet procrastination har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
juridik
generell

Ordet procrastination inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till procrastination (inom juridik)

Ordet procrastination inom generell

the act of procrastinating

Synonymer till procrastination (inom generell)

Uttryck till procrastination (inom generell)

Diskussion om ordet procrastination