profundity

profundities
Substantiv

Översättningar

Ordet profundity har 3 betydelser

  • Inom geologi
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
geologi
generell
vardagligt

Ordet profundity inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Möjliga synonymer till profundity (inom geologi)

Ordet profundity inom generell

intellectual depth; penetrating knowledge; keen insight; etc: "the depth of my feeling"

Synonymer till profundity (inom generell)

Uttryck till profundity (inom generell)

Ord i uttryck för profundity (inom generell)

Möjliga synonymer till profundity (inom generell)

Ordet profundity inom vardagligt

Synonymer till profundity (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till profundity (inom vardagligt)

Diskussion om ordet profundity