prognosticate

prognosticate
prognosticated
prognosticated
Verb

Översättningar

Ordet prognosticate har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom data
  • Inom meteorologi
generell
data
meteorologi

Ordet prognosticate inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet prognosticate inom data

Synonymer till prognosticate (inom data)

Möjliga synonymer till prognosticate (inom data)

Ordet prognosticate inom meteorologi

Synonymer till prognosticate (inom meteorologi)

Diskussion om ordet prognosticate