prohibit

prohibit
prohibited
prohibited
Verb

Översättningar

Synonymer till prohibit

Ordet prohibit har 2 betydelser

  • Inom politik
  • Inom medicin
politik
medicin

Ordet prohibit inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till prohibit (inom politik)

Möjliga synonymer till prohibit (inom politik)

Diskussion om ordet prohibit