PROM

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet PROM

  • - 2010-12-01

    prom betyder även bal(skoldans), så det vore bra om ni kunde lägga till det som översättning

prom

proms
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet prom har 4 betydelser

  • Inom musik
  • Inom sjöfart
  • Inom utbildning
  • Inom sport
musik
sjöfart
utbildning
sport

Ordet prom inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till prom (inom musik)

Ordet prom inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till prom (inom sjöfart)

Ordet prom inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Ordet prom inom sport

a formal dance held for a school class toward the end of the academic year

Synonymer till prom (inom sport)

Möjliga synonymer till prom (inom sport)

Diskussion om ordet prom

PROM

Substantiv

Synonymer till PROM (inom sport)

Vad betyder PROM inom förkortning, data ?

Programmable Read Only Memory

Diskussion om ordet PROM