propagation

propagations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet propagation har 4 betydelser

  • Inom fysik
  • Inom data
  • Inom radio
  • Inom generell
fysik
data
radio
generell

Ordet propagation inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Svenska

Ordet propagation inom data

the spreading of something (a belief or practice) into new regions

Synonymer till propagation (inom data)

Ordet propagation inom radio

Synonymer till propagation (inom radio)

Ordet propagation inom generell

the movement of a wave through a medium

Diskussion om ordet propagation