proselyte

proselytes
Substantiv

Översättningar

Vad betyder proselyte inom religion ?

a new convert; especially a gentile converted to Judaism

Diskussion om ordet proselyte

  • - 2008-09-30

    en nyvunnen anhängare av trosuppfattning eller (politisk) åsikt.