prove

prove
proved
proved
Verb

Synonymer till prove

Hur används ordet prove

  • "She proved to be right"

Ordet prove har 5 betydelser

  • Inom media
  • Inom sjöfart
  • Inom ålderdomlig
  • Inom mat
  • Inom teknik
media
sjöfart
ålderdomlig
mat
teknik

Vad betyder prove inom media ?

To demonstrate that something is true; to give proof for. to test the worth or quality of

Översättningar (inom media)

Synonymer till prove (inom media)

Ordet prove inom sjöfart

be shown or be found to be;

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till prove (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till prove (inom sjöfart)

Ordet prove inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till prove (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till prove (inom ålderdomlig)

Ordet prove inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till prove (inom mat)

Möjliga synonymer till prove (inom mat)

Ordet prove inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till prove (inom teknik)

Diskussion om ordet prove