proximity

Substantiv

Översättningar

Synonymer till proximity

Ordet proximity har 2 betydelser

  • Inom brittisk engelska
  • Inom botanik
brittisk engelska
botanik

Vad betyder proximity inom brittisk engelska ?

the region close around a person or thing

Översättningar (inom brittisk engelska)

Möjliga synonymer till proximity (inom brittisk engelska)

Ordet proximity inom botanik

the property of being close together

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till proximity (inom botanik)

Möjliga synonymer till proximity (inom botanik)

Diskussion om ordet proximity