pseudohallucination

pseudohallucinationen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Diskussion om ordet pseudohallucination

pseudohallucination

Substantiv

Översättningar

Vad betyder pseudohallucination inom generell ?

an image vivid enough to be a hallucination but recognized as unreal

Diskussion om ordet pseudohallucination