psilocybin

psilocybinet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet psilocybin

  • "Svampsorten innehåller den hallucinogena substansen psilocybin och ger ett rus som påminner om det som användning av LSD ger."
  • "I Sverige växer ett tjugotal olika svampar som innehåller psilocybin, ett ämne som kan orsaka hallucinationer."
  • "Om förslaget godkänns innebär det att det verksamma ämnet i de hallucinogena svamparna, psilocybin, fortfarande skulle vara otillåtet, men att personer över 21 år som använder eller innehar svamparna inte ska straffas."
  • "Toppslätskivlingen, som växer i hela landet, innehåller den LSD-liknande och hallucinogena substansen psilocybin och räknas därför som en giftsvamp."
  • "I stället handlar lagförslaget om att polis och domstolar kraftigt ska nedprioritera innehav, odlande och användande av svamparna, som innehåller det narkotikaklassade ämnet psilocybin."
  • "Både MDMA och psilocybin har exempelvis lyfts fram som tänkbara hjälpmedel för att behandla psykisk sjukdom och den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA,"
  • "Både MDMA och psilocybin har exempelvis lyfts fram som tänkbara hjälpmedel för att behandla psykisk sjukdom och den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, har till exempel"
  • "Det handlar inte om en full legalisering, utan om att polis och domstolar kraftigt ska nedprioritera innehav, odlande och användande av svamparna, som innehåller det narkotikaklassade ämnet psilocybin – vilket i praktiken innebär en avkriminalisering."
  • "Förespråkare för en lagändring har under valkampanjen pekat på studier som hävdar att psilocybin inte är beroendeframkallande och kan användas vid behandling mot depression."
  • "Ett liknande försök att ta bort psilocybin på listan över olagliga substanser genomfördes i delstaten Kalifornien förra året."

Vad betyder psilocybin inom medicin, kemi ?

en alkaloid med hallucinogena egenskaper. Finns i vissa svampar, speciellt i Mexiko

Diskussion om ordet psilocybin

psilocybin

Substantiv

Vad betyder psilocybin inom generell ?

a hallucinogenic compound obtained from a mushroom

Diskussion om ordet psilocybin