psykiatrer

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet psykiatrer

  • "Det handlade om att bli en intressant person för läkare, psykiatrer och kuratorer."
  • "” Man har inte förstått att detta handlar om en genomtänkt filosofi med en fullt konsekvent brottslig handling ”, skriver han i Dagens Nyheter med adress till det norska undersökningsteamets två psykiatrer, som slagit fast att Breivik sedan många år lider av paranoid schizofreni."
  • "Brist på psykiatrer i Göteborg"
  • "Hela Västra Götaland har 18 psykiatrer per 100.000 invånare, skriver Göte- borgs-Posten."
  • "I Stockholms läns lands- ting finns 28 psykiatrer per 100.000 invånare och nästan inga vakanser."
  • "Hälften av landets psykiatrer är dess- utom över 55 år och pensionsavgångarna väntas bli många de kommande åren."
  • "Sedan tidigare har det varit svårt att få fram tillräckligt många psykiatrer utanför storstadsområdena."
  • "Vi är ju på ett sinnessjukhus i 1800-talets mitt; vi i publiken staterar som en panel av psykiatrer."
  • "Men psykiatrer har funnit att han har katatoniska symptom som tyder på djup depression, autism eller schizofreni."
  • "LÄNET Möjligheten att träffa en legitimerad psykiatrer inom hälsooch sjukvården varierar stort beroende på var i Sverige man bor."

Relaterat till psykiatrer

lärd

Diskussion om ordet psykiatrer