psykiskt

Adverb

Översättningar

Synonymer till psykiskt

Hur används ordet psykiskt

 • "Enligt den rättspsykiatriska undersökningen är 25-åringen psykiskt störd men inte så allvarligt att han inte kan dömas till fängelse."
 • "Enligt den rättspsykiatriska undersökningen är 25-åringen psykiskt störd men inte så allvarligt att det är förbjudet att döma honom till fängelse."
 • "Enligt den rättspsykiatriska undersökningen är 25-åringen psykiskt störd men inte så allvarligt att han inte kan dömas till fängelse."
 • "Men 27 arbetsskadeanmälningar till Försäkringskassan talar om kränkningar och beskyllningar som fått gruppen att må psykiskt dåligt."
 • "Risken är överhängande att vi med höjd pensionsålder får en ny stor grupp arbetslösa som kommer att medföra stora kostnader för samhället i form av olika bidrag och vad värre är, en grupp som säkerligen kommer att må dåligt, såväl fysiskt som psykiskt, av att se sig som icke behövda på arbetsmarknaden."
 • "Den rättspsykiatriska undersökningens resultat var att 25-åringen är psykiskt störd men inte så allvarligt att det är förbjudet att döma honom till fängelse."
 • "Enligt den rättspsykiatriska undersökningen är 25-åringen psykiskt störd men inte så allvarligt att han inte kan dömas till fängelse."
 • "– Det är psykiskt påfrestande att komma till toppen och bara åka ned, säger Ellinor Nilsson."
 • "I TKM finns inga skarpa gränser mellan psykiskt, själsligt och fysiskt."
 • "Det är en psykiskt sjuk man som genomfört en handling han inte kunnat förstå konsekvenserna av, betonade Claes Östlund."
 • "Extrapeng till psykiskt sjuka"
 • "Han mådde då så pass psykiskt dåligt att han inte klarade av att behålla varken sitt heltidsjobb som säljare eller sin bostad."
 • "Veterinärens bedömning var att hunden hade utsatts för fysiskt övervåld, såväl fysiskt som psykiskt lidande samt risk för kroppslig skada, skriver Länsstyrelsen i beslutet."
 • "Målet var att bryta ner ungdomarna psykiskt så att de kunde lyckas med sina idrottsprestationer."
 • "Men veterinärerna menade att hunden visade att den var helt undergiven och att behandlingen den utsattes för orsakade hunden både psykiskt och fysiskt skada."
 • "Enligt anmälaren har eleven blivit både fysisk och psykiskt mobbad utan att lärare hört av sig till föräldern – trots att det är något som denne har bett om."
 • "Sedan är det inte samma sak att må psykisk dåligt som att vara psykiskt sjuk och det kan vara så att alla patienter inte ska söka vård inom specialistpsykiatrin utan inom primärvården eller andra system i samhället säger Bodil Sundlöf, förvaltningschef Psykiatri och habilitering Blekinge."
 • "Sedan är det inte samma sak att må psykisk dåligt som att vara psykiskt sjuk och det kan vara så att alla patienter inte ska söka vård inom specialistpsykiatrin utan inom primärvården eller andra system i samhället säger Bodil Sundlöf, förvaltningschef Psykiatri och habilitering Blekinge."
 • "Annars riskerade barnen att hamna på ett boende för vuxna psykiskt sjuka efter att de fyllt 18, ett boende som i folkmun kallades för ” dödens väntrum ”."
 • "Det är psykiskt påfrestande, vi känner oss väldigt maktlösa."

Diskussion om ordet psykiskt

psykisk

Adjektiv

Hur används ordet psykisk

 • "Den problematiska situationen påverkar patienterna och Mikael Engwall, som arbetar i flera organisationer för personer med psykisk ohälsa ser dagligen hur den stora personalrörligheten försvårar för de som mår dåligt."
 • "På gården utsattes han för dokumenterad vanvård : våld, övergrepp och psykisk terror."
 • "Målet var att på ett kreativt och nyskapande sätt bryta tabun kring psykisk ohälsa."
 • "– Men de brukar ha någon form av psykisk eller social problematik."
 • "Det ökar i takt med att det blir allt vanligare med psykisk ohälsa hos ungdomar."
 • "Se hela inslaget om hur vårdcentralerna hantera patienter med psykisk ohälsa här"
 • "– När man får killar att söka kan man komma in på psykisk hälsa, så vi vill få dit dem av en eller annan anledning, säger Emelie Svensson, distriktssköterska på ungdomsmottagningen i Blekinge, till P4 Blekinge."
 • "Det handlar om en patient som behandlades för en allvarlig psykisk störning på en av länets psykiatrimottagningar men som själv avbröt den ordinerade läkemedelsbehandlingen."
 • "Sjukfrånvaron ökade från 5,9 procent till 6,6 procent och enligt Liselott Nilsson är det en hög andel som är sjukskrivna för psykisk ohälsa."
 • "Målet var att på ett kreativt och nyskapande sätt bryta tabun kring vår tids största folksjukdom, psykisk ohälsa."

Diskussion om ordet psykisk