psykofarmaka

psykofarmakan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet psykofarmaka

  • "Samtidigt medicineras den tidigare missbrukaren med stora doser psykofarmaka."
  • "Enligt en rapport från Socialstyrelsen har drygt en tredjedel av hallänningarna över 65 år vårdats för psykisk sjukdom eller använt psykofarmaka."
  • "Erik tar flera mediciner och psykofarmaka per dag, bland annat mot aggressivitet och stämningsutjämnande."
  • "– Jag fick amfetaminliknande uppiggande preparat, beroendeframkallande narkosmedel, antidepressiva och psykofarmaka för ångest."
  • "- Vi tror att det är därför som andelen som får psykofarmaka ökar, säger Lars Håkan Nilsson, medicinskt ansvarig inom Kriminalvården."
  • "Samtidigt visar vetenskapliga studier att risken för våld och självmordstankar ökar just ungdomar som äter den här typen av psykofarmaka."
  • "SVT Nyheter har fått ut de senaste siffrorna från läkemedelsverket som visar att förskrivningen av den här typen av psykofarmaka till framförallt barn och unga fortsatte kraftigt uppåt även under 2015."
  • "- Tittar man på användningen av psykofarmaka så är det 50 procents högre risk att kvinnor får tre eller fler psykofarmaka, säger den huvudansvariga för studien Kristina Johnell på Karolinska institutet."
  • "- Tittar man på användningen av psykofarmaka så är det 50 procents högre risk att kvinnor får tre eller fler psykofarmaka, säger den huvudansvariga för studien Kristina Johnell på Karolinska institutet."
  • "SKL:s statistik, som bygger på siffror från Socialstyrelsen, visar att det främst är läkare i mindre kommuner som avstår från att ge äldre psykofarmaka."

Rim på psykofarmaka

Vad betyder psykofarmaka inom generell ?

samlad benämning på läkemedel som riktar sig mot psyket

Diskussion om ordet psykofarmaka