psykologsamtal

psykologsamtalet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet psykologsamtal

  • "Då beslutade bolaget att ge lättare vård, som bland annat psykologsamtal, gratis till kunderna."
  • "Men vid missbruk av exempelvis cannabis, kokain och amfetamin rekommenderas psykologsamtal i form av kognitiv beteendeterapi, KBT."
  • "Detta har han gjort genom att delta i psykologsamtal, programverksamhet och genom att studera och hålla kontakt med anhöriga, skriva böcker samt söka sig till KRIS, Kriminellas revansch i samhället."
  • "Det handlar till stor del om terapi, psykologsamtal och gruppdiskussioner."
  • "Efter några psykologsamtal remitterade psykologen henne för en ADHD-utredning."
  • "Först krävs en ordentlig utredning, med läkarundersökning och psykologsamtal."
  • "Sedan mildrade hovrätten domen till några veckors ungdomstjänst och psykologsamtal."
  • "För våldtäkten mot Emma dömdes först 19-åringen i tingsrätten till 8 månaders sluten ungdomsvård, sedan mildrade hovrätten domen till några veckors ungdomstjänst och psykologsamtal."
  • "De deltar även i psykologsamtal och olika behandlingsprogram."
  • "Tvisten gäller psykologsamtal för totalt 33.000 kronor, som han vill kunna göra avdrag för i deklarationen."

Diskussion om ordet psykologsamtal