psykomotorisk

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet psykomotorisk

  • "För att få tillgång till ett sömntäcke via regionen måste man ha sömnsvårigheter som varje natt drabbar en tre veckor i sträck eller en psykomotorisk överretning som påverkar det dagliga livet med koncentrationssvårigheter, bristande uthållighet, oro, ångest och stress."

Vad betyder psykomotorisk inom generell ?

känslolivets åtrerspegling i kroppsliga handlingar

Diskussion om ordet psykomotorisk