psykopati

psykopatin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet psykopati

  • "Men den som har utvecklat full psykopati kan inte helt och hållet bli av med den."
  • "– Man ställer till exempel frågor om djurplågeri när man gör en skattning för psykopati på en person."
  • "Det kanske delvis förklaras av att männen oftare hade personlighetsstörningar som narcissism och psykopati, säger Camilla Körner, psykolog inom Försvarsmaktens Human Resource Center till Svenska Dagbladet."
  • "Narcissism och psykopati"
  • "34-åringen ska, enligt rättsliga rådet ha en ” antisocial personlighetsstörning med psykopati ”."
  • "Rättsliga rådet som på tingsrättens uppmaning granskat det rättspsykiatriska utlåtandet skriver i yttrandet att 34-åringen ” bedöms ha en antisocial personlighetsstörning med psykopati vilket bland annat innebär manipulativ förmåga, impulsivitet, ett aggressivt utagerandebeteendemönster och avsaknad av genuin förmåga till ånger och i inlevelseförmåga i andra människor."
  • "Ofta ligger en särskild form av psykopati bakom."
  • "– Personer med psykopati, olika former av personlighetsstörningar med narcissistiska inslag är ofta personer som man bedömer som väldigt farliga, säger Stefan Reimer, chefsrådman vid Helsingborgs tingsrätt."
  • "Hon har i flera år forskat om psykopati och psykopatiska drag."
  • "I Sverige räknas psykopati som en personlighetsstörning och i normalfallet brukar inte detta räknas som en allvarlig psykisk störning i lagens mening."

Vad betyder psykopati inom generell ?

personlighetsstörning som en psykopat lider av

Diskussion om ordet psykopati