psykosmedicin

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet psykosmedicin

  • "Dom ges ofta neuroleptika, en psykosmedicin främst för människor med exempelvis schizofreni."
  • "– Fängelset kan ta hand om en psykotisk människa, han kan få psykosmedicin och sen göra sin tid."
  • "– Fängelset kan ta hand om en psykotisk människa, han kan få psykosmedicin och sen göra sin tid."
  • "En patient på ett äldreboende i Nyköping fick av misstag en tjugo gånger för hög dos av sin psykosmedicin."
  • "Nyköping – Fick tjugo gånger för hög dos av psykosmedicin"
  • "En dement patient på Gotland gavs psykosmedicin vid ett hembesök och kunde morgonen därpå inte väckas."
  • "Men under de fyra dagar som föregick självmordet var det ingen som såg till att han verkligen tog sin psykosmedicin."
  • "Richards mamma är övertygad att självmordet kunnat förhindras om kommunens boendestöd säkerställt att han tagit sin psykosmedicin."
  • "Sökte hjälp mot sömnbesvär – fick psykosmedicin"

Diskussion om ordet psykosmedicin