psykosomatisk

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet psykosomatisk

  • "– Då sa de att det var psykosomatisk smärta för att jag hade flyttat hemifrån."
  • "Gynekologen konstaterade att det var psykosomatisk vestibulit, att min fitta förväntade sig smärta ( och bemötandet från vården för vestibulit är ju en helt annan historia, så infekterat av skeva idéer om sex och samtycke )."
  • "Sedan har det nog funnits en hel del fördomar om att ME bara är en slags modediagnos och en missuppfattning att det är en psykosomatisk sjukdom."
  • "Det finns flera rapporter som till xemepel visar att en kvinna med ond rygg och huvudvärk oftare än män får frågor som antyder att smärtan är psykosomatisk."
  • "Alla de patienter som kommer till Enheten för psykosomatisk medicin, som är en smärtrehabilitering, kommer med smärta som på något sätt är stressrelaterad."
  • "För vuxna finns enheten för psykosomatisk medicin."
  • "Vi försöker hela tiden att utvecklas och bli bättre på det vi gör, säger Mats Rothman, verksamhetschef för Enheten för psykosomatisk Medicin."
  • "Västmanland minskar mest i hela riket inom alla tre läkemedelsgrupperna och det går att se en tydligt nedåtgående trend.säger Mats Rothman, Verksamhetschef enheten för psykosomatisk medicin, Region Västmanland."
  • "Vårt synsätt har betydelse, säger Anders Westman, överläkare vid enheten för psykosomatisk medicin i Västerås."

Vad betyder psykosomatisk inom generell ?

avseende såväl själ som kropp

Diskussion om ordet psykosomatisk