punkt

punkten
punkter
punkterna
Substantiv [n]

Synonymer till punkt

Hur böjs ordet punkt på svenska?

Obestämd singular: punkt
Bestämd singular: punkten
Obestämd plural: punkter
Bestämd plural: punkterna

Hur används ordet punkt

 • "sätta punkt för"
 • "Döden satte punkt för hans strävanden"
 • "I stället ville Duncan ha en diskussion om huruvida vi skulle närma oss källorna med hjälp av våra kartor eller helt enkelt följa satellitsignalen till den punkt där Themsen inte längre dyker upp på skärmen."
 • "Med de beskeden sätter Højesteret punkt för en mångårig politisk och juridisk strid."
 • "Med de beskeden sätter Højesteret punkt för en mångårig politisk och juridisk strid."
 • "Totalt skrev han nästan fyrahundra romaner fram till 1969 när han bestämde sig för att sätta punkt."
 • "Regeringens utredare Bengt Westerberg placerade i sin rapport härförleden motviljan mot andra på en diffus och därmed svåråtkomlig punkt i allas vårt inre."
 • "Möjligen kan en tätare strid vänta just på denna punkt igen, men annars bör majoritetsförslaget gå igenom utan stora förändringar på den extra partistämman om drygt en månad."
 • "I berättelsens form kan ett kronologiskt förlopp tecknas – samtidigt som enskilda ögonblick tillåts vecklas ut över kapitel, eller åratal passera mellan punkt och stor bokstav, just så som tiden kan upplevas."
 • "Däremot finns en punkt på medlemsmötet för fastställan av detta."
 • "Diskussionerna på sociala medier visar att Lena Dunham har hittat en känslig punkt som hon en-vetet fortsätter att peta på"
 • "Enligt punkt 11.2 skall ” uppfyllande bör-krav ( önskemål ) värderas i ekonomiska termer."
 • "Efter detta har anestesikliniken lagt till en ny punkt på sin checklista på säker kirurgi och skaffat nya rutiner om operationsborden."
 • "Men socialnämndens ordförande Ingrid Hermansson är nöjd och hoppas nu kunna sätta punkt för ärendet."
 • "Bilorientering går ut på att ta sig från punkt A till punkt B på en utsatt tid och kartorna som de tävlande orienterar sig med får de först precis innan starten."
 • "Bilorientering går ut på att ta sig från punkt A till punkt B på en utsatt tid och kartorna som de tävlande orienterar sig med får de först precis innan starten."
 • "En annan punkt på önskelistan till kommunen är att starta en ny internationell skola på grundskolenivå."
 • "En stående punkt hos kritikerna mot vindkraftsparken har varit att den skulle störa den militära övningsverksamheten i området."
 • "Men i dag kan vi sätta punkt och jag känner stor glädje, säger Mattias Schultz."
 • "Mannen ger till SVT i delar samma bild som sin kamrat, men på en väsentlig punkt skiljer sig de båda männens uppgifter från varandra."
 • "En punkt var att rörledningarna som ska transportera gasen mellan ryska och tyska hamnar kan förses med avlyssningsutrustning av den ryska militären, skriver"
 • "Vapenägaren fick fängelse, men för Emmeli Olssons familj sätter dagens dom ändå ingen punkt för den tragiska händelsen."

Rim på punkt

Ordet punkt har 7 betydelser

 • Inom typografi
 • Inom typografi
 • Inom teknik
 • Inom bildligt
 • Inom kontor
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
typografi
typografi
teknik
bildligt
kontor
ALLMÄNT
generell

Vad betyder punkt inom typografi ?

sammanhängande nolldimensionellt objekt; ett ställe i ett koordinatsystem eller i ett plan eller i tredimensionellt rum

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till punkt (inom typografi)

Möjliga synonymer till punkt (inom typografi)

Vanligast betydelse av ordet punkt inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till punkt (inom typografi)

Möjliga synonymer till punkt (inom typografi)

Ordet punkt inom teknik

[att] sätta punkt för ngt, (avsluta ngt)

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till punkt (inom teknik)

Möjliga synonymer till punkt (inom teknik)

Ordet punkt inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till punkt (inom bildligt)

Möjliga synonymer till punkt (inom bildligt)

Ordet punkt inom kontor

Översättningar (inom kontor)

Synonymer till punkt (inom kontor)

Möjliga synonymer till punkt (inom kontor)

Ordet punkt inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till punkt (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till punkt (inom ALLMÄNT)

Ordet punkt inom generell

Det korta tecknet i Morsealfabetet

Översättningar (inom generell)

Synonymer till punkt (inom generell)

Möjliga synonymer till punkt (inom generell)

Diskussion om ordet punkt

 • Deddly - 2009-03-05

  Varför skrivs "point" 7 gånger?

 • cecbur - 2009-11-23

  Lägg till översättningen "full stop"