pyre

[ˈpaɪɚ]
Substantiv

Översättningar

Hur uttalas ordet pyre?

[ˈpaɪɚ]

Vad betyder pyre inom generell ?

bål, eld

Diskussion om ordet pyre

pyre

[ˈpaɪɚ]
pyret
pyren
pyrena
Substantiv [t]

Översättningar

Hur uttalas ordet pyre?

[ˈpaɪɚ]

Hur böjs ordet pyre på svenska?

Obestämd singular: pyre
Bestämd singular: pyret
Obestämd plural: pyren
Bestämd plural: pyrena

Vad betyder pyre inom familj ?

bål, eld

Möjliga synonymer till pyre

Relaterat till pyre

litenhet

litenhet

Diskussion om ordet pyre

pyre

pyres
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder pyre inom litteratur ?

wood heaped for burning a dead body as a funeral rite

Möjliga synonymer till pyre

Diskussion om ordet pyre