quip

quip
quipped
quipped
Verb

Översättningar

Synonymer till quip

Diskussion om ordet quip

quip

Substantiv

Översättningar

Ordet quip har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom litteratur
  • Inom generell
ALLMÄNT
litteratur
generell

Ordet quip inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Ordet quip inom litteratur

Synonymer till quip (inom litteratur)

Ordet quip inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till quip (inom generell)

Möjliga synonymer till quip (inom generell)

Diskussion om ordet quip