räkenskap

räkenskapen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet räkenskap

  • "Han ställdes aldrig till räkenskap för detta."

Vad betyder räkenskap inom generell ?

samlingsbegrepp för dokument som omfattar bokföring och bokslut, ekonomisk redovisning

Relaterat till räkenskap

penningväsen

värdering

förteckning

räkning

Diskussion om ordet räkenskap