rännil

rännilen
rännilar
rännilarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet rännil på svenska?

Obestämd singular: rännil
Bestämd singular: rännilen
Obestämd plural: rännilar
Bestämd plural: rännilarna

Hur används ordet rännil

  • "Ett stort parti med stenar ligger nu istället torrlagt och bara en liten rännil återstår av ån."
  • "Fiskarna kan ha legat i de vattenfyllda groparna i flera veckor och för att säkra fiskens överlevnad så har nytt syrerikt vatten släppts på i en rännil."
  • "En liten del går tillbaka till de sparbanker och stiftelser som har aktieposter i dag, pengar som sedan distribueras i en allt mindre rännil till det lokala samhället där sparbankerna och stiftelserna är aktiva."
  • "Nedströms var det bara en rännil av vatten och uppströms var sandbankarna blottlagda, säger fiskkontrollant Krister Lindqvist på Falkenbergs kommun."
  • "Enligt Gunnar Ekelund har Akademiska bara ” en rännil ” kvar av de planerade operationerna, vilket får konsekvenser."
  • "- Men alla små droppar blir en rännil, en bäck och till slut en stor å."
  • "Den rika världen tar bara emot en rännil av alla flyktingar som genereras av konflikter och krig."
  • "På grusvägen som leder till fastigheten skapades en djup rännil."
  • "– Innan det började regna så var det bara en liten rännil här."
  • "- När vattendraget smalnar av och blir en rännil trängs all fisk ihop."

Vad betyder rännil inom medicin ?

mindre vattenflöde eller smalt vattendrag, särskilt om bäck eller tillflöde till en bäck; liten ström av annan vätska än vatten, särskilt om blod eller svett

Möjliga synonymer till rännil

Diskussion om ordet rännil