rättsmedvetande

rättsmedvetandet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet rättsmedvetande

  • "Enligt partiet saknar förslagen stöd i allmänhetens rättsmedvetande."
  • "Enligt partiet saknar förslagen stöd i allmänhetens rättsmedvetande."
  • "I förarbetena till ordningslagen betonas vikten av att kommunerna endast har lokala föreskrifter som verkligen behövs och har stöd i allmänhetens rättsmedvetande."
  • "Det finns ett rättsmedvetande bland folk och en förståelse att spaningsuppslag och bevis inte alltid räcker för att någon ska kunna gripas och ställas till svars, menar han."
  • "Avhandlingen är en del av ett nordiskt samarbetsprojekt där forskare undersökt allmänhetens rättsmedvetande genom att låta försökspersoner ta del av verkliga rättsfall, se filmatiserade rättegångar och diskutera för- och nackdelar med olika straff."
  • "– Glappet mellan allmänhetens rättsmedvetande och domstolarna skulle bli ännu större om domstolarna lyssnade på politikerna och började döma ännu strängare."
  • "Målsättningen med kriminalpolitiken har på senare år allt tydligare blivit att ligga så nära allmänhetens rättsmedvetande som möjligt."

Diskussion om ordet rättsmedvetande