rätvinklig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet rätvinklig

  • "( a ) Givet tre positiva tal a, b, c finns en rätvinklig triangel med just dessa tre tal som sidlängder."
  • "Pythagoras sats lyder : I en rätvinklig triangel är summan av kvadraterna på kateterna lika med kvadraten p a hypotenusan."
  • "( c ) Det finns ingen rätvinklig triangel med sidlängder 5, 10, 11."
  • "( b ) En triangel med sidlängder 3, 4, 5 är rätvinklig."
  • "Ett annat att vi ska hugga ner träd i Sibirien i form av en rätvinklig triangel som visar att vi kan Pythagoras sats."

Vad betyder rätvinklig inom matematik ?

om geometrisk figur o. dyl. som har eller utmärks av en rät vinkel

Möjliga synonymer till rätvinklig

Diskussion om ordet rätvinklig