råda

[ˈroːˌda]
rådde
rått
råder
Verb

Synonymer till råda

Hur uttalas ordet råda?

[ˈroːˌda]

Hur böjs ordet råda på svenska?

Presens: råder
Preteritum: rådde
Supinum: rått

Hur används ordet råda

 • "Därför är det viktigt att råda bot på osunda ” traditioner ”."
 • "GÖTEBORG : Politikernas budskap är klart : samhället kan inte råda bot på ensamheten bland äldre, se till att ordna ditt boende i tid för att slippa bli isolerad."
 • "I syfte att råda bot på rekryteringsproblemen har Försvarsmakten mer än fördubblat sin reklambudget jämfört med året innan."
 • "Allmän ordning ska råda på allmän plats!"
 • "Hjällboskolan i Angered är en högstadieskola vars resultat ligger långt under riksgenomsnittet – extraundervisning under skolloven är ett led i att råda bot på den dåliga statistiken."
 • "Den kärlek som kommer till alla som är tyngda av bördor, som kan råda bot mot snålhetens elände."
 • "Den senaste tiden har han stadigt tappat stöd och anklagas för oförmåga att råda bot på korruptionen."
 • "GÖTEBORG : Politikernas budskap är klart : samhället kan inte råda bot på ensamheten bland äldre, se till att ordna ditt boende i tid för att slippa bli isolerad."
 • "Om EU:s medlemsstater får råda får Sverige fortsätta att själv bestämma över prillornas smak och innehåll."
 • "Under sommaren kan det råda fullt krig mellan människa och geting."
 • "Studier hemifrån ska råda bot på lärarbrist"
 • "– Det ska råda total nolltolerans mot tafs."
 • "Forskarna vill hitta ett alternativ till penicillin – och råda bot på den multiresistenta bakterien."
 • "Det försöker psykiatriveckan i Blekinge råda bot på."
 • "” Vår vision med Blodomloppet är ett hälsosammare Sverige där det aldrig ska råda brist på blod ”, säger Claes Fagerström, ordförande i Föreningen Blodomloppet Sverige, på loppets hemsida."
 • "– Med de nya föreskrifterna ska det inte råda någon tvekan om att en utredning ska inledas, så att man kan bedöma vilken hjälp barnet behöver, säger Marit Birk, jurist vid Socialstyrelsen."
 • "Hela festivalområdet har klassats som ett serveringsställe, där det numera skulle råda rökförbud."
 • "Men för att råda bot på bristen krävs det fler åtgärder."
 • "Han menar att det fortsättningsvis inte får råda några tveksamheter kring anmälningsplikten."
 • "För att råda bot på bristen startade i höstas en nationell kampanj."

Diskussion om ordet råda

 • - 2009-11-23

  Ett råd där klassen bestämmer vad dom vill ändra på och vad dom tycker har varit bra/dåligt denna veckan

 • - 2008-09-29

  line

 • jajnas - 2009-11-22

  Konstigt uttal (Råda)

 • - 2010-09-14

  rådda något

rådande

[ˈroːdandɛ]
Adjektiv

Översättningar

Hur uttalas ordet rådande?

[ˈroːdandɛ]

Hur används ordet rådande

 • "Han menar att den rådande situationen inte är akut just för tillfället."
 • "Anledningen är det rådande skadeläget i laget."
 • "Jordbruksverket kräver nu butiken på miljösaktionsavgift, då men menar att de bryter mot rådande regler."
 • "” Jag känner nu att jag under rådande omständigheter med den brist på ledarskap och brist på demokrati inom partiet inte längre kan sitta kvar på min post som moderat företrädare. ”"
 • "På grund av den pågående internutredningen, och rådande sekretess, vill Claes Wiridén inte uttala sig i det specifika fallet."
 • "Att göra upp eld under rådande eldningsförbud kan leda till böter."
 • "Enligt Månsson har beskedet inte skapat oro bland medlemmarna och riktlinjerna omprövas löpande efter rådande situation."
 • "Vi är inte emot ett kulturhus, men med rådande ekonomi så måste vi se om finanserna, säger SD:s gruppledare Christopher Larsson."
 • "I april förra året tog han själv initiativ till att skicka en särskild utredningsman till Karlskrona med uppdrag att försöka reda ut den rådande turbulensen."

Diskussion om ordet rådande