rådfråga

rådfråger
rådfrågade
rådfrågat
Verb

Översättningar

Övrig relation till rådfråga

Synonymer till rådfråga

Hur böjs ordet rådfråga på svenska?

Presens: rådfråger
Preteritum: rådfrågade
Supinum: rådfrågat

Hur används ordet rådfråga

 • "– Tamim har redan ansvar för en rad känsliga utrikespolitiska frågor, säger han och tillägger att denne knappast gör några större ändringar i utrikespolitiken utan att rådfråga sin far."
 • "I syfte att bidra till skälig ersättning ska de bolag som reglerar trafikskador, i vissa fall, rådfråga den så kallade trafikskadenämnden."
 • "Personer med sjukdom ska rådfråga läkare"
 • "Personer med sjukdom ska rådfråga läkare"
 • "Polisen Joona Linna ( Tobias Zilliacus ) tror att det rör sig om en uppgörelse i den undre världen, men kanske kan det vara värt att rådfråga hypnotisören Erik Bark ( Mikael Persbrandt )?"
 • "Då tjänar du på att rådfråga din frisör innan du ger dig in på stora förändringar."
 • "Den där sista gick inte att googla fram, men som tur var kunde jag rådfråga min kunskapsintensive kollega Cege Berglund."
 • "– I utgivningen av böcker, hur den smala litteraturen saluförs och hur förläggarna ofta tycks rådfråga marknadscheferna innan de fattar sina beslut."
 • "Detta utan att rådfråga smittskyddsläkare, något som behövde göras tidigare."
 • "Så jag ska även rådfråga kommunjuristen, säger han."
 • "Detta utan att rådfråga smittskyddsläkare, något som behövde göras tidigare."
 • "Så jag ska även rådfråga kommunjuristen, säger han."
 • "– Vi var först ut i landet tillsammans med några andra nordliga stationer, så vi hade inga som vi kunde rådfråga, säger Rolf Egil idag 40 år senare."
 • "Hudiksvalls kommun äger marken på ön men har inte varit med om något liknande ärende tidigare och kände heller inte till att renarna hade skjutits, men efter samtal med länsstyrelsen i Gävleborg, som i sin tur fick rådfråga länsstyrelsen i Norrbotten, där det finns liknande fall varje år, verkar avlivningen av renarna har gått till på rätt sätt."
 • "– Det är klart att jag bland kan rådfråga mina föräldrar, men det är annorlunda nu."
 • "Personalen hade inte tillgång till patientjournalen eller möjlighet att rådfråga läkare och hade därför en ofullständig helhetsbild när de gjorde sin bedömning."
 • "När de ska underhålla huset kan de rådfråga oss och få veta att de ska använda en röd slamfärg till utsidan och en linoljefärg i rätt kulör till snickerierna inomhus, till exempel, säger Hans-Erik Hansson."
 • "Frågan om revisorernas tillgång till diarierna lyftes på det senaste kommunstyrelsemötet och man enades där om att rådfråga ytterligare expertis om hur man ska tolka den nya lagen."
 • "Jag kände stark oro över att bli smittad av någon sjukdom och tog via telefon kontakt med infektionskliniken i Gävle för att rådfråga ”."
 • "Då fanns ett väl fungerande anhörigstöd i Båstad, med äldrelots att rådfråga och regelbundna träffar för de anhöriga – som gav stöd, stöttning och samhörighet."

Diskussion om ordet rådfråga