rödsot

rödsoten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet rödsot

  • "Då härjade stora epidemier och många dog i sjukdomar som till exempel tuberkulos, rödsot eller smittkoppor."
  • "Då härjade stora epidemier och många dog i sjukdomar som till exempel tuberkulos, rödsot eller smittkoppor."
  • "Shigellainfektion, som även kallas för bacillär dysenteri och rödsot, var en vanlig och allvarlig sjukdom i Sverige på 1700- och 1800-talet."
  • "Har du blivit drabbad av rödsot tidigare?"
  • "Han räknar med att han kommer att förlora 60 ton som angripits av rödsot, vilket är ungefär hälften av höstskörden."
  • "Se vad mer som kan göras för att undvika rödsot i klippet"
  • "2015 var senaste gången vi var drabbade av rödsot men då sådde jag lite senare."
  • "Kombinationen av tidig sådd, mycket bladlöss och en ovanligt varm och lång höst ökar risken för rödsot."

Vad betyder rödsot inom medicin ?

dysenteri

Relaterat till rödsot

ohälsa

Diskussion om ordet rödsot