rön

[røːn]
rönet
rön
rönen
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till rön

Hur uttalas ordet rön?

[røːn]

Hur böjs ordet rön på svenska?

Obestämd singular: rön
Bestämd singular: rönet
Obestämd plural: rön
Bestämd plural: rönen

Hur används ordet rön

  • "Nya rön visar att krisen tilltagit, och jägarna uppmanas nu att sluta skjuta ejderhonor."
  • "Han menar att det som privatbåtägare är svårt att orientera sig bland alla nya råd och rön när det kommer till miljöfrågor."
  • "Enligt nya amerikanska rön är både halterna av kolmonoxid, som bland annat kan leda till stroke, och av bensen som är cancerframkallande, högre i vattenpiperök än i cigarrettrök."
  • "Förbättrat skydd mot diabetes och blodproppar har belagts i studier, nyligen kom även rön som tyder på att D-vitamin lindrar symptomen hos barn och vuxna med astma."
  • "Forskarna, som publicerar sina rön i den vetenskapliga tidskriften Ecosphere, konstaterar att konkurrensen från björnarna i deras kärnområde i norra Svealand-södra Norrland delvis förklarar vargarnas spridningsmönster de senaste 20 åren."
  • "Nya rön om hundens ursprung"
  • "– Det är ju roligt att arbeta i en verksamhet som tar till sig nya rön, man känner att man är med i utvecklingen."
  • "Vart fjärde år träffas branschfolket för att uppdatera sig om ny teknik, nya rön när det gäller säkerhet och för att utbyta erfarenheter."
  • "Nya rön om globala klimatförändringar"
  • "Syftet med undersökningarna är att få nya rön om de globala klimatförändringar som skedde under sista delen av den geologiska perioden ordovicium för 443 miljoner år sen."

Vad betyder rön inom utbildning ?

Fotograf: Wikipedia
iakttagelse, observation, erfarenhet, kunskap, lärdom

Möjliga synonymer till rön

Relaterat till rön

skildring

Diskussion om ordet rön