rör

röret
rör
rören
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till rör

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet rör på svenska?

Obestämd singular: rör
Bestämd singular: röret
Obestämd plural: rör
Bestämd plural: rören

Hur används ordet rör

 • "Vi vill veta vem som rör sig här både vad gäller de som bor där men också de som passerar in och ut ur området, säger Ewa-Gun Westford."
 • "Av det logistiska avtalet framgår det bland annat att totalt 28 000 rör ska levereras till hamnen, men att båda parter ska godkänna om det behövs mer yta."
 • "Men det verkar som att det rör sig om algblomning, skriver myndigheterna på sina hemsidor."
 • "Personerna har upprepade gånger gjort sökningar på ärenden som rör deras barn, föräldrar och sambos, enligt lokala medier."
 • "Men det rör sig bara om ett fåtal, av 447 badplatser var det bara nio som hade dålig kvalitet."
 • "Enligt Tullverket vill man inte uttala sig hur stora mängder det rör sig om eller vilken typ av narkotika som beslagtagits."
 • "Det rör sig om stora summor pengar för oss, säger Kjell Pettersson."
 • "Vi vill veta vem som rör sig här både vad gäller de som bor där men också de som passerar in och ut ur området."
 • "Före årsskiftet ska 1 000 personer bort från Volvo å det rör sig om både tjänstemän och konsulter."
 • "Därför kan rätten inte bedöma om det rör sig om grov smuggling eller enbart smuggling av normalgraden."

Ordet rör har 11 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom telefoni
 • Inom generell
 • Inom botanik
 • Inom musik
 • Inom teknik
 • Inom jordbruk
 • Inom anatomi
 • Inom ålderdomlig
 • Inom vardagligt
 • Inom teknik
allmänt
telefoni
generell
botanik
musik
teknik
jordbruk
anatomi
ålderdomlig
vardagligt
teknik

Vad betyder rör inom allmänt ?

Ihålig lång cylinderformad sak

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till rör (inom allmänt)

Ordet rör inom telefoni

Översättningar (inom telefoni)

Synonymer till rör (inom telefoni)

Möjliga synonymer till rör (inom telefoni)

Ordet rör inom generell

På en termometer

Översättningar (inom generell)

Ordet rör inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till rör (inom botanik)

Möjliga synonymer till rör (inom botanik)

Ordet rör inom musik

Rör i blåsinstrument

Översättningar (inom musik)

Ordet rör inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till rör (inom teknik)

Möjliga synonymer till rör (inom teknik)

Ordet rör inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till rör (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till rör (inom jordbruk)

Ordet rör inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Möjliga synonymer till rör (inom anatomi)

Ordet rör inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Engelska

Synonymer till rör (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till rör (inom ålderdomlig)

Ordet rör inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till rör (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till rör (inom vardagligt)

Ordet rör inom teknik

Diskussion om ordet rör

röra

[ˈrøˌra]
rör
rörde
rört
Verb

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till röra (inom teknik)

Hur uttalas ordet röra?

[ˈrøˌra]

Hur böjs ordet röra på svenska?

Presens: rör
Preteritum: rörde
Supinum: rört

Hur används ordet röra

 • "– Att det skulle röra sig om ett tecken på segregation i samhället känner jag inte igen mig i. Olofströms kommun är känt för att vara bra på att utjämna socioekonomiska klyftor."
 • "Polisen utesluter inte att det kan röra sig om samma gärningsmän och genomför nu tekniska undersökningar på platserna."
 • "Men Karin Elmblad, kyrkoherde i Asarum, tror inte det kan röra sig om något annat än programmeringsfel."
 • "Fältgruppen i Karlshamn kommer att fortsätta röra sig ute bland ungdomar lika ofta som tidigare."
 • "Det förekommer då och då att folk ser varg i Blekinge, vargen har en förmåga att röra sig väldigt långt på kort tid, säger Lasse Carlsson, som sett bilderna som Linnea tog."
 • "Och om det berodde på en förorening så vore det rimligt att anta att det enbart skulle röra sig om samma typ av cancer eller sjukdom, inte olika som det är nu."
 • "– Håll om, våga röra."
 • "Det ska röra sig om flera målsäganden och brottet ska ha begåtts i den misstänktes hem."
 • "Målet är att få unga att börja röra på sig och få upp ögonen för streetdans."
 • "En av de viktiga förbättringarna är att göra det lättare för fiskar att röra sig upp och ner i åarna."

Ordet röra har 3 betydelser

 • Inom fysik
 • Inom medicin
 • Inom generell
fysik
medicin
generell

Vad betyder röra inom fysik ?

brist på ordning, avsaknad av struktur

Översättningar (inom fysik)

Engelska

Synonymer till röra (inom fysik)

Möjliga synonymer till röra (inom fysik)

Ordet röra inom medicin

Det rör mig inte alls

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till röra (inom medicin)

Ordet röra inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till röra (inom generell)

Möjliga synonymer till röra (inom generell)

Diskussion om ordet röra